مــــــــــــــــــــــلوس


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید
موضوع : سال چهارم | بازدید : 17 مرتبه
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 26 بهمن 1393 و ساعت 15:03 توسط Maryam


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید
موضوع : سال چهارم | بازدید : 24 مرتبه
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 28 دی 1393 و ساعت 21:42 توسط Maryam


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید
موضوع : سال چهارم | بازدید : 43 مرتبه
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 9 دی 1393 و ساعت 19:40 توسط Maryam


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید
موضوع : واسه دل خودم | بازدید : 52 مرتبه
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 آذر 1393 و ساعت 0:39 توسط Maryam

دوشنبه 10 آذر


موضوع : سال چهارم | بازدید : 62 مرتبه
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 10 آذر 1393 و ساعت 9:52 توسط Maryam


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید
موضوع : سال چهارم | بازدید : 61 مرتبه
نوشته شده در تاريخ شنبه 8 آذر 1393 و ساعت 10:48 توسط Maryam


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید
موضوع : سال سوم | بازدید : 56 مرتبه
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 9 مهر 1393 و ساعت 12:15 توسط Maryam

 

اگر فرصت داشتم كه كودكم را دوباره بزرگ كنم

به جاي آنكه انگشت اشاره ام را به سمت او بگيرم،

در كنارش انگشت هايم را در رنگ فرو مي بردم،

و نقاشي مي كردم،

اگر فرصت داشتم كه كودكم را دوباره بزرگ كنم،

به جاي غلط گيري به فكر ايجاد ارتباط بيشتر مي بودم،

بيشتر از آنكه به ساعتم نگاه كنم به او نگاه مي كردم،

سعي مي كردم درباره اش كمتر بدانم ، اما بيشتر به او توجه كنم.

به جاي اصول راه رفتن ،

اصول پرواز كردن و دويدن را با او تمرين مي كردم.

از جدي بازي كردن دست بر مي داشتم،

و بازي را جدي مي گرفتم.

در مزارع بيشتري مي دويدم،

و به ستارگان بيشتري خيره مي شدم.

بيشتر در آغوشش مي گرفتم،

و كمتر او را به زور مي كشيدم.

كمتر سخت مي گرفتم،

و بيشتر تاييدش مي كردم.

اول احترام به خود را در او مي ساختم،

و بعد خانه و كاشانه اش را،

و بيشتر از آنچه كه عشق به قدرت را يادش بدهم،

قدرت عشق ورزيدن را يادش مي دادم.


موضوع : | بازدید : 97 مرتبه
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 10 شهريور 1393 و ساعت 13:19 توسط Maryam


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید
موضوع : سال سوم | بازدید : 67 مرتبه
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 14 مرداد 1393 و ساعت 21:48 توسط Maryam


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید
موضوع : سال سوم | بازدید : 127 مرتبه
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 6 خرداد 1393 و ساعت 13:16 توسط Maryam
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 صفحه بعد